Sự kiện

Xem thêm +

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 40 của ĐHBKHN, phân ban Toán Ứng Dụng và Tin học

Thời gian: 13:30, ngày 26/05/2023 (Thứ Sáu)

Địa điểm: 903 Thư viện Tạ Quang Bửu

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 39 của Trường ĐHBKHN, phân ban Toán Ứng Dụng và Tin học

Thời gian: 07:30, ngày 15/06/2022 (Thứ Tư)

Địa điểm: 701-Thư viện Tạ Quang Bửu

samibk
samibk

95%
Sinh viên tốt nghiệp
có việc ngay
samibk

1200+
Sinh viên
samibk

10+
Chương trình đào tạo
samibk

50+
Đối tác doanh nghiệp
samibk