Đào tạo đại học

Mô hình đào tạo:

Viện Toán ứng dụng và Tin học đào tạo đại học theo mô hình tích hợp  của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Sinh viên ĐHBK Hà Nội có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Trường được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

https://www.hust.edu.vn/hung-bai-viet-ao-tao/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/mo-hinh-va-chuong-trinh-ao-tao-he-ai-hoc-chinh-quy

Các chương trình đào tạo:

 Tên chương trình  Cử nhân

Hệ thống  thông tin quản lý

 Cử nhân

Toán-Tin

 Kỹ sư

Toán-Tin

 Tài năng

Toán-Tin

 Chuyên ngành đào tạo  Hệ thống thông tin quản lý  Toán – Tin  Toán – Tin  Toán – Tin
 Loại hình đào tạo  Chính quy  Chính quy  Chính quy  Chính quy
 Bằng tốt nghiệp  Cử nhân kỹ thuật  Cử nhân kỹ thuật  Kỹ sư  Cử nhân – Thạc sĩ
 Thời gian thiết kế  4 năm  4 năm  4+1 năm  4 + 1,5 năm
 Khối lượng kiến thức  131 tín chỉ  131 tín chỉ  161 tín chỉ

 Nội dung chương trình đào tạo:

Danh mục học phần

Công tác đào tạo và tư vấn học tập:

 • Công tác cố vấn học tập hoạt động tích cực, hiệu quả, giải đáp cho sinh viên về quy chế, chính sách, định hướng ngành nghề, lựa chọn môn học,…

http://samibk.click/co-van-hoc-tap/danh-muc-hoc-phan/

 • Phối hợp với các công ty phần mềm, tập đoàn tài chính, viễn thông, các doanh nghiệp, ..để đưa sinh viên đi thực tập và giới thiệu cơ hội việc làm.

 

 

XEM THÊM:

 1. Giới thiệu tuyển sinh đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học
 2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
 3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
 5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
 6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
 7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Viện Toán UD&TH
 8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo các ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ƯD&TH
 9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
 10. Học Tiến sĩ tại Viện Toán ƯD&TH