Triết lý giáo dục

“Học tập chủ động và phát huy năng lực nghiên cứu sáng tạo”.

Mục đích giáo dục của chúng tôi là đào tạo sinh viên trí tuệ, sáng tạo, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách độc lập, tư duy phản biện, làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp cũng như khả năng làm việc trong môi trường hòa nhập.

  • Học tập chủ độngSinh viên được chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập, chủ động lựa chọn định hướng chuyên môn sâu kích thích sự say mê cũng như phù hợp với khả năng của bản thân. Sinh viên được khuyến khích chủ động đưa ra các vấn đề, thảo luận, thuyết trình, lựa chọn tham gia các nhóm xeminar học tập … 
  • Phát huy năng lực nghiên cứu sáng tạo: Áp dụng, sáng tạo các phương pháp dạy và học mới, hiện đại, kết hợp thời gian thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên làm quen với các bài toán thực tế, hiểu được mối liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn và biết cách tiếp cận, giải quyết các bài toán phát sinh trong công nghiệp và các lĩnh vực khác nhau. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án giải quyết các bài toán thực tế ngay từ khi bước vào năm học thứ ba cho đến khi ra trường.