Đảng bộ và Công đoàn Viện

ĐẢNG BỘ VIỆN

Đảng bộ bộ phận Viện Toán ứng dụng và Tin học được thành lập năm 2001, bao gồm 2 chi bộ: chi bộ Toán-Tin, chi bộ Toán cơ bản

 • Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025:
  • Bí thư: Lê Quang Thủy
  • Phó bí thư:  Lê Đình Nam
  • Đảng ủy viên: Phan Xuân Thành.

  Ban chi ủy chi bộ Toán-Tin nhiệm kỳ 2019-2022:

  • Bí thư: Lê Đình Nam
  • Phó bí thư: Đỗ Đức Thuận
  • Chi ủy viên: Nguyễn Cảnh Nam

  Ban chi ủy chi bộ Toán cơ bản nhiệm kỳ 2019-2022:

  • Bí thư: Phan Xuân Thành
  • Phó bí thư: Nguyễn Hải Sơn
  • Chi ủy viên: Bùi Xuân Diệu

 

CÔNG ĐOÀN VIỆN

 • Chủ tịch Công đoàn Viện: TS.Lê Hải Hà
 • Phó Chủ tịch: TS. Hà Thị Ngọc Yến
 • Ủy viên: CN. Nguyễn Thị Hoàng Hoa