Nghiên cứu khoa học sinh viên

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổ chức hàng năm. Đây là một hoạt động mang lại nhiều ích lợi thiết thực cho sinh viên, cụ thể:

  • Củng cố, tổng hợp và phát triển các kiến thức đã học;
  • Hăng hái và hứng thú hơn trong học tập;
  • Rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp thuyết trình và bước đầu xây dựng kỹ năng làm việc, nghiên cứu NCKH độc lập;
  • Vững vàng, tự tin hơn trong cuộc sống;
  • Chuẩn bị tốt cho công việc thực sự của sinh viên sau khi tốt nghiệp,
  • ….

Các đề tài NCKH của sinh viên có thể là một phần nội dung của đề tài NCKH các cấp do các giảng viên hoặc các nhà khoa học chủ trì, hoặc là các đề tài NCKH độc lập do từng sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, các nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trong và ngoài Viện Toán ứng dụng và Tin học.

Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học đã đạt được một số thành công đáng khích lệ, nhiều sinh viên đạt giải cao cấp Trường, cấp Bộ và VIFOTECH.

Không những chỉ tham gia báo cáo tại Hội nghị sinh viên NCKH được tổ chức hàng năm tại Trường, sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học còn tham gia các Xêmina khoa học, Hội nghị khoa học trong nước và Hội nghị Khoa học quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Một số sinh viên đã là đồng tác giả với các thầy cô trong một vài bài báo được công bố trong các Proceeding của các Hội nghị, các Tạp chí khoa học có uy tín.

Có rất nhiều sinh viên sau khi đạt giải thưởng NCKH đã tiếp tục phấn đấu để sau đó được đi học tiếp ở các nước có nền khoa học phát triển như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật, Nga, Áo…

Một số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên sau này được phát triển thành các đồ án tốt nghiệp có chất lượng tốt, các đề tài khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Bên cạnh việc tham gia NCKH thông qua các đề tài nghiên cứu, sinh viên còn được động viên, tạo điều kiện tham gia các hoạt động khoa học chung của cộng đồng Toán Tin như: hội thảo chuyên đề, xêmina khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học hàng năm, …

Viện Toán ứng dụng và Tin học luôn coi hoạt động khoa học của sinh viên như một hoạt động chuyên nghiệp, có ý ‎nghĩa lớn về đào tạo, phát hiện nhân tài, phát triển năng lực của sinh viên, đồng thời cũng kích thích đội ngũ giảng viên phải luôn cập nhật và nâng cao trình độ bản thân. Do đó, Viện luôn động viên, hỗ trợ các sinh viên và giảng viên có tâm huyết, có chính sách khen thưởng thiết thực đối với những sinh viên đạt thành tích trong NCKH.

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2018:

Tổng kết hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35 của trường ĐHBKHN, phân ban Toán ứng dụng và Tin học

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2017:

http://samibk.click/tin-tuc/tong-ket-hoi-nghi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-vien-toan-ung-dung-va-tin-hoc-dhbkhn/

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2016:

Kết quả Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 33

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014:

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014

 

XEM THÊM:

Một số thành tích của sinh viên NCKH (Download tại đây)

Một số bài báo khoa học của sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học (Download tại đây)

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013 (Download tại đây)

Các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014 (Download tại đây)

Các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 (Download tại đây)

 

2005-Hoi nghi SVNCKH (2)2006-Hoi nghi SVNCKH2009-HOi nghi SVKCKH