Giới thiệu Bộ môn

 • Tên gọi: Bộ môn Toán Tin (Department of Mathematics and Computer science)
 • Địa chỉ: Phòng 104B, nhà D3
 • Điện thoại: 043 869 2414
 • Lãnh đạo Bộ môn: 
  • Trưởng Bộ môn:  TS. Vũ Thành Nam
  • Phó trưởng Bộ môn: TS. Vương Mai Phương
 • Đội ngũ cán bộ: 
  • Tổng số cán bộ: 17
  • Tổng số tiến sĩ: 8

2016-bm-toan-tin