Giới thiệu tuyển sinh đại học

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 • Mã xét tuyển vào học TOÁN TIN: MI1
 • Mã xét tuyển vào HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ: MI2

(I) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÁN TIN   

 • Mã xét tuyển: MI1
 • Tổ hợp môn xét tuyển: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/toan-tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 120
 • Các chương trình đào tạo:
  • Chương trình Cử nhân kỹ thuật Toán Tin (4 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân- Kỹ sư Toán Tin  (5 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ Toán Tin (5,5 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ Toán Tin (8,5 năm)
  • Chương trình Tài năng Toán Tin: Cử nhân (4 năm); tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ (5,5 năm); tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ (8,5 năm)
 • Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 • Khung chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo Cử nhân Toán Tin

 • Định hướng ngành học và triển vọng nghề nghiệp
 • Khả năng học lên bậc học cao hơn:
  • Sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng học lên bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ về Toán Tin và các ngành gần với Toán tin như Toán học, Toán ứng dụng, Tin học/Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin quản lý… cũng như một số ngành khối Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm…

(II) CTĐT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

 • Mã xét tuyển: MI2
 • Tổ hợp xét tuyển: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/he-thong-thong-tin-quan-ly
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 60
 • Chương trình đào tạo:
  • Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý (4 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ HTTTQL (5,5 năm)
 • Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 • Khung chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý

 • Định hướng ngành học và triển vọng nghề nghiệp
 • Khả năng học lên bậc học cao hơn:
  • Sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng học lên bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ về Hệ thống thông tin quản lý và các ngành gần với Hệ thống thông tin quản lý, như Toán Tin, Tin học, CNTT, An toàn thông tin, … và một số ngành khối Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý, Quản trị – Quản lý.

 

CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

Ngoài các học bổng qua kênh của Trường, các học bổng qua kênh của Viện dành riêng cho CTĐT được trao hàng năm, như:

 • Học bổng khuyến học của Hội cựu sinh viên Toán Bách Khoa (30 triệu/năm)
 • Học bổng từ các doanh nghiệp (như 3C, ITSOL, Grooo International, … ), kinh phí học bổng tùy thuộc vào từng năm;
 • Học bổng Trọng điểm Quốc gia về Toán học (mỗi suất 11 triệu/1 kỳ)

THÍ SINH CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA VIỆN XIN MỜI GỬI CÂU HỎI:

http://samibk.click/form-lien-he/hoi-dap-tu-van-tuyen-sinh/

Hoặc xem hướng dẫn đăng ký xét tuyển và trao đổi trên fanpage của Viện toán ứng dụng và Tin học tại

https://www.facebook.com/SamiHust/

THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

https://ts.hust.edu.vn/

Xem thêm:

 1. Các ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học
 2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
 3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
 5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
 6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
 7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Viện Toán UD&TH
 8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo đại học các ngành tại Viện Toán ƯD&TH
 9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
 10. Học Tiến sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
 11. Giới thiệu sơ lược về Viện
 12. Các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Viện Toán ƯD&TH
 13. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
 14. Hoạt động đoàn thể của sinh viên
 15. Công tác cố vấn học tập