Đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Hàng năm, Viện Toán ứng dụng và Tin học tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành:

  1. Toán ứng dụng
  2. Cơ sở Toán học cho Tin học

Thời gian đào tạo: Tùy từng đối tượng, với thời gian thiết kế là 1 năm, 1.5 năm hoặc 2 năm (xem chi tiết đề cương chương trình).

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 51-54 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh:

a) Về văn bằng: người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau:

(1) Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui ngành Toán, Toán − Tin, Công nghệ thông tin hệ 5 năm

(2) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui ngành Toán, Toán −Tin, Công nghệ thông tin hệ dưới 5 năm

(3) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui ngành Điện tử Viễn thông, Cơ Tin, Cơ điện tử.

b) Về thâm niên công tác:

(1) Người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học chính qui

(2) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Toán học, Toán − Tin và Công nghệ thông tin.

c) Bổ sung

Thí sinh học đại học ngành Toán, Toán – Tin, Công nghệ thông tin không phải học bổ sung kiến thức

Thí sinh học đại học ngành Điện tử Viễn thông, Cơ Tin, Cơ điện tử phải học bổ sung kiến thức 9 tín chỉ.

Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm tuyển sinh hai đợt vào tháng 3 và tháng 8.

Thông tin chi tiết về thời gian tuyển sinh, phát hành hồ sơ: xem thêm tại trang Web của Viện đào tạo Sau đại học ĐH BKHN: http://sdh.hust.edu.vn

Môn thi tuyển sinh: Toán cao cấp, tiếng Anh, Đại số tính toán

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo: xem tại

http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=136&nid=826