TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN – CHI HỘI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

15/07/2023

Đặng Minh Anh - 20195947 - Hệ thống thông tin quản lý K64

Căn cứ kế hoạch công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2022 - 2023, thực hiện công văn hướng dẫn chỉ đạo của BCH Đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Tổ chức và Xây dựng Hội Hội Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, về việc tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn - Chi hội tại các đơn vị trực thuộc, Ban chấp hành Liên chi đoàn - Liên chi hội Viện Toán ứng dụng và Tin học đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn - Chi hội cho các Chi đoàn - Chi hội trực thuộc Viện Toán ứng dụng và Tin học, nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Chi đoàn - Chi hội HTTTQL 01- K65

Đến hướng dẫn và chỉ đạo Đại hội có các đại biểu, các ủy viên và cộng tác viên của Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Trường, Ban Tổ chức và Xây dựng Hội sinh viên Trường, đại diện của Liên chi đoàn - Liên chi hội Viện Toán ứng dụng và Tin học cùng với sự có mặt của các Đoàn viên, Hội viên đến từ 21 Chi đoàn - Chi hội các khóa 64 - 67 đang học tập và rèn luyện tại Viện Toán ứng dụng và Tin học.

Đại hội chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2021. Đại hội đã tổng kết, đánh giá lại  các nội dung chính về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2021 - 2022 qua bản báo cáo đầy đủ chi tiết về các mặt đã làm được và chưa được của nhiệm kỳ, rút ra những kinh nghiệm và biểu dương những thành tích xuất sắc. Cùng với đó, Đại hội cũng thông qua đề án phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2023 của Ban chấp hành. Dự thảo phương hướng đưa ra những tiêu chí trọng điểm về học tập và rèn luyện, các mục tiêu phấn đấu rõ ràng trong nhiệm kỳ mới, kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ cũ và khắc phục các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, quyết tâm thực hiện thành công mọi kế hoạch và chỉ tiêu đặt ra.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội đó là bầu ra một Ban chấp hành Chi đoàn - Chi hội mới có đủ sức, đủ tài, đủ nhiệt huyết và trách nhiệm để dẫn dắt, lãnh đạo Chi đoàn - Chi hội, hưởng ứng phong trào Thanh niên của Liên chi đoàn - Liên chi hội Viện Toán ứng dụng và Tin học. Với sự nhất trí cao của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội, mỗi Chi đoàn - Chi hội đã bầu chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng vững vàng để hoạt động trong Ban chấp hành Chi đoàn - Chi hội nhiệm kỳ mới, 2022 - 2023. Ngoài ra, các Chi đoàn - Chi hội cũng tiến hành bàn bạc, thảo luận, lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội theo nghị quyết phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên chi hội Viện Toán ứng dụng và Tin học nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi đoàn - Chi hội Hệ thống thông tin quản lý - K64 biểu quyết nhất trí bầu dự Đại hội theo nghị quyết phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên chi hội Viện Toán ứng dụng và Tin học nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sau không khí làm việc vô cùng nghiêm túc với hình thức bỏ phiếu kín, mỗi Chi đoàn - Chi hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên chi hội Viện Toán ứng dụng và Tin học, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết thúc Đại hội, các thành viên trong Ban chấp hành nhiệm kỳ mới lên ra mắt toàn thể đại biểu.

Cùng chúc cho Ban chấp hành Chi đoàn - Chi hội các khóa mới với sức trẻ, sự nhiệt tình và trách nhiệm sẽ có một nhiệm kỳ thành công hơn nữa! Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của tất cả các khách mời và đại biểu!


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm