Viện Toán ứng dụng và Tin học đào tạo ngành học nào?

Hiện nay, Viện Toán ứng dụng và Tin học có 3 chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Toán-Tin và 1 chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý, bao gồm:

 1. Cử nhân kỹ thuật Toán Tin ứng dụng (4 năm)
 2. Kỹ sư Toán Tin ứng dụng (5 năm)
 3. Kỹ sư tài năng Toán Tin ứng dụng (5 năm)
 4. Cử nhân kỹ thuật Hệ thống thông tin quản lý (4 năm)

(Chuơng trình cử nhân Hệ thống thông tin quản lý mới được xây dựng và tuyển sinh từ năm 2016. Chương trình này được mở lại và cập nhật từ chương trình Tin học quản lý mà Viện đã từng đào tạo thành công từ khóa K41 đến K48).

Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có thể tiếp tục theo học Sau đại học tại Viện. Các chương trình đào tạo Sau đại học gồm có:

 • Thạc sĩ các chuyên ngành:
  • Toán ứng dụng
  • Cơ sở toán học cho tin học
 • Tiến sĩ các chuyên ngành:
  • Cơ sở toán học cho tin học
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Toán ứng dụng
  • Toán giải tích
  • Phương trình vi phân và tích phân